Dr. Petr Slouk

 

pracuje s jednotlivci a se skupinami hledajícími nová řešení, toužícími po růstu, rozvoji a změnách.
Zná duchovní základy Evropy, má bohaté osobní zkušenosti se školou Ignáce z Loyoly, zakladatele jezuitského řádu.
Pro Petra Slouka je důležité dorozumění přes hranice kultur.

 

slow není jen pomůcka k výslovnosti pro německy mluvící, ale míní hlavně čas k přemýšlení, k dalšímu vzdělávání nebo reflexi. 

slow motion znamená zpomalení, např. zpomalené promítání filmu; ti, kteří se soustředí a analyzují, mohou vyvinout dobrá řešení a lépe využít vlastních možností.

motion – pohyb – míní dynamiku vědomého, trvalého a plodného rozvoje.

Koučink

Školení/semináře

Moderace